dnes je 18.6.2024

Pracovní řád

11.3.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Pracovní řád školy

1.1.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Vnitřní pracovní řád školy

1.1.2024, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Pracovní řád - základní umělecká škola

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Potvrzení zaměstnance o seznámení se s pracovním řádem

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Vnitřní firemní předpisy pracovněprávní - Úvod

1.2.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Vnitřní organizační směrnice ve školství pro oblast pracovního práva

1.1.2024, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Organizační řád

1.2.2016, Ing. Danuše Prokůpková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Komplet

Organizační řád příspěvkové organizace, organizační schéma

1.1.2017, Ing. Danuše Prokůpková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Komplet

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovněprávního vztahu

27.2.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Organizační řád

1.1.2020, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Organizační řád obecního úřadu

1.1.2016, Ing. Danuše Prokůpková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Obce | Komplet

Pověření zaměstnance k jednání u soudu

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Organizační řád školy

1.1.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Organizační řád města

1.1.2016, Ing. Danuše Prokůpková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Obce | Komplet

Předávací protokol při změně ředitele základní školy

17.6.2022, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Prémiový řád

1.1.2015, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Přehled základní dokumentace základní školy

1.9.2021, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Směrnice školy o postupu při porušení povinnosti zaměstnancem

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Provozní řád školní dílny

1.1.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Organizační řád obce

1.1.2016, Ing. Danuše Prokůpková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Obce | Komplet

Žaloba o zaplacení náhrady škody - ztráta svěřených předmětů

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Přehled základní dokumentace mateřské školy

1.9.2021, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

28.1.2024, Ing. Anna Vágnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Žaloba o zaplacení náhrady škody - zaviněné porušení povinnosti

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Žaloba o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru

1.1.2024, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Oběh účetních dokladů

5.3.2021, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Komplet

Směrnice školy o pravidlech spolupráce s odborovou organizací

27.1.2015, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Provozní řád školy - výklad

1.1.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Metodika sestavení rozpočtu

1.1.2024, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Komplet

Oběh účetních dokladů

1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Obce | Komplet

Dohoda o pracovní činnosti - vzor

26.3.2020, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Přehled úkolů pro ředitele

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Žaloba o vrácení přeplatku mzdy

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Pověření dohledem nad dětmi, nezletilými žáky

25.3.2020, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Předávací protokol ředitele školy

1.9.2022, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Mzdový řád pro menší firmy

11.3.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Vnitřní mzdový předpis (mzdový řád)

11.3.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Školní řád - střední škola

31.8.2020, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce (města) při zahraničních pracovních cestách

1.1.2024, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Obce | Komplet

Organizační směrnice o vnitřních závazných předpisech

1.2.2016, Ing. Danuše Prokůpková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Komplet

Doplňující informace k obecným pokynům

23.3.2015, Ing. Danuše Prokůpková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Obce | Komplet

Pracovní smlouva - vzor

26.3.2020, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Pravidla pro spolupráci s odborovou organizací

22.2.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Prevence úrazů

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet
Nahrávám...
Nahrávám...