dnes je 18.6.2024

Input:

Výpověď daná zaměstnancem

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.5
Výpověď daná zaměstnancem

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zaměstnavatel (škola):

..............................................

adresa: ..................................

V ........................ dne ..........................

Věc: Rozvázání pracovního poměru výpovědí

Vážení,

na základě pracovní smlouvy, kterou jsem uzavřel dne .................. s Vaší školou, pracuji u Vaší školy jako ........................

V souladu s ustanovením § 50 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce“), tímto dávám výpověď z pracovního poměru vzniklého na základě výše uvedené pracovní smlouvy. Pracovní poměr skončí uplynutím sjednané dvouměsíční výpovědní doby, tedy dnem ...............

..................................................

(zaměstnanec)

Škola ........................., IČ: ....................., se sídlem

Nahrávám...
Nahrávám...