dnes je 10.12.2023

Pracovní řád

27.2.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Pracovní řád školy

1.1.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Vnitřní pracovní řád školy

12.11.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022
Přístupné pro: Komplet

Pracovní řád - základní umělecká škola

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Potvrzení zaměstnance o seznámení se s pracovním řádem

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Vnitřní firemní předpisy pracovněprávní - Úvod

10.2.2017, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Vnitřní organizační směrnice ve školství pro oblast pracovního práva

13.11.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022
Přístupné pro: Komplet

Pověření dohledem nad dětmi, nezletilými žáky

25.3.2020, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Směrnice školy o postupu při porušení povinnosti zaměstnancem

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Organizační řád města

1.1.2016, Ing. Danuše Prokůpková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Obce | Komplet

Postup při provádění zkoušek při podezření z požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek

22.2.2021, Ing. Miroslava Horská, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Směrnice školy o pravidlech spolupráce s odborovou organizací

27.1.2015, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující zajištění odborné studentské praxe

4.3.2019, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Přehled základní dokumentace základní školy

1.9.2021, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Přehled základní dokumentace mateřské školy

1.9.2021, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Pracovní smlouva - vzor

26.3.2020, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Organizační směrnice o vnitřních závazných předpisech

1.2.2016, Ing. Danuše Prokůpková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Komplet

Předávací protokol při změně ředitele základní školy

17.6.2022, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Evidence pracovní doby a práce přesčas - výklad

1.1.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Doplňující informace k obecným pokynům

23.3.2015, Ing. Danuše Prokůpková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Obce | Komplet

Organizační řád obecního úřadu

1.1.2016, Ing. Danuše Prokůpková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Obce | Komplet

Organizační směrnice o vnitřních závazných předpisech

1.1.2016, Ing. Danuše Prokůpková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Obce | Komplet

Dohoda o pracovní činnosti - vzor

26.3.2020, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Doplňující informace k obecným pokynům

1.1.2017, Ing. Danuše Prokůpková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Komplet

Vnitřní předpis školy o poskytování dovolené

13.11.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022
Přístupné pro: Komplet

Příloha č. 2 - Protokol o lékařském vyšetření

1.1.2015, Ing. MIroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Řízení rizik v malých PO

1.3.2021, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Komplet

Organizační řád obce

1.1.2016, Ing. Danuše Prokůpková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Obce | Komplet

Příloha č. 1 - Záznam o provedené zkoušce

1.1.2015, Ing. MIroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Řízení rizik v PO

22.2.2021, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Komplet

Organizační řád

1.1.2020, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Výkaznictví v základní škole

24.9.2019, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Výkaznictví v mateřské škole

24.9.2019, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Pravidla pro spolupráci s odborovou organizací

22.2.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Organizační řád školy

1.1.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Organizační řád

1.2.2016, Ing. Danuše Prokůpková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Komplet

Vnitřní předpisy ve školství z pohledu legislativy - shrnutí

24.1.2022, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Provádění prověrek BOZP

27.1.2015, PhDr. Alena Juklíčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Bezpečnostní předpisy pro uklízečku v mateřské škole

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Informování o obsahu pracovního poměru

24.1.2022, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Dohoda o provedení práce - vzor

26.3.2020, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Jmenovací dekret

1.5.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Přehled úkolů pro ředitele

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Sestavení rozpočtu ÚSC (města)

29.4.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Obce | Komplet
Nahrávám...
Nahrávám...