dnes je 21.7.2024

Input:

Dohoda o výkonu práce na dálku

7.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.7
Dohoda o výkonu práce na dálku

Mgr. Martin Kaplán

Škola

se sídlem

zastoupená

panem/paní ředitelem/ředitelkou školy

jméno a příjmení

bydliště

datum narození

(dále jen Zaměstnavatel)

a

jméno a příjmení

bydliště

datum narození

rodné číslo

(dále jen Zaměstnanec)

(spolu také Smluvní strany)

uzavírají tuto

dohodu o výkonu práce na dálku,

(dále jen Dohoda)

I. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany se v souladu s § 190a a § 317 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů dohodli na výkonu práce na dálku.

2. Zaměstnanec bude práci na dálku vykonávat ......1 v rozsahu ...... pracovních dní v týdnu, a to konkrétně v ..., ..., ....2

II. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zaměstnanec prohlašuje, že sjednané místo práce na dálku je k výkonu práce na dálku způsobilé.

2. Zaměstnanec se zavazuje umožnit zaměstnavateli vstup do místa práce na dálku za účelem kontroly pracovních podmínek a BOZP.

Var. I

3. V souvislosti s výkonem práce na dálku zaměstnanci nenáleží náhrada nákladů.

Var. II

3. V souvislosti s výkonem práce na dálku zaměstnanci náleží náhrada nákladů. Náhrada nákladů je poskytována jako paušální částka náhrady nákladů podle § 190a odst. 1 písm. b) zákoníku práce a její výše se řídí vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí vydanou podle § 190a odst. 4 zákoníku práce.3

Var. III

3. V souvislosti s výkonem práce na dálku zaměstnanci náleží náhrada prokázaných nákladů.

4. Zaměstnavatel se zavazuje oznámit zaměstnanci kontrolu pracovních

Nahrávám...
Nahrávám...