dnes je 10.8.2022

Pracovní podmínky zaměstnanců školy vyslaných na mimoškolní akci v zahraničí

17.6.2022, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zahraniční mimoškolní akce musí být ze strany zaměstnavatele dostatečně personálně zajištěna. K tomu, aby mohl zaměstnavatel tento pracovní úkol zaměstnancům uložit, bude vyžadována dohoda o vysílání na pracovní cesty mezi smluvními stranami, zaměstnancem a…

Přístupné pro: Komplet

Předávací protokol při změně ředitele základní školy

17.6.2022, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Souhlas zákonného zástupce se zahraniční mimoškolní akcí

17.6.2022, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonný zástupce ………………………………………………………………….

Přístupné pro: Komplet

Příloha k vnitřnímu předpisu zaměstnavatele k poskytování OOPP

27.5.2022, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zácvik a přezkušování

27.5.2022, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Příloha č. 2 - Test ověření znalostí v souvislosti s provozem vozidel

26.5.2022, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Řidiči referentsky řízených vozidel a svých vlastních vozidel zaměstnanci ....... (konkretizovat zaměstnavatele) zde pozor - správná odpověď C je pro organizaci, která řízením pověřuje pouze řidiče referenty a povoluje jízdy řidičům jejich vlastním osobním…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Vnitřní předpis zaměstnavatele k provozu dopravních prostředků

26.5.2022, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ...................................(uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Příloha č. 4 - Dohoda - vlastní vozidla

26.5.2022, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Směrnice o schvalování účetní závěrky PO

9.5.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Komplet

Účtování a evidence zásob pro NNO

2.5.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Komplet

Sestavení rozpočtu ÚSC (města)

29.4.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Obce | Komplet

Směrnice pro hospodaření s majetkem příspěvkové organizace

27.4.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Komplet

Metodika sestavení rozpočtu

5.4.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Komplet

Vnitřní předpis zaměstnavatele o FKSP

4.4.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ………….. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Komplet

Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce (města) při zahraničních pracovních cestách

1.4.2022, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obec (město) je povinna poskytovat členům zastupitelstva obce (města) náhradu výdajů, které jim vzniknou v souvislosti s výkonem jejich funkce (práce) při zahraničních pracovních cestách, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v části sedmé zákona č. 262/2006…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Obce | Komplet

Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce (města) při tuzemských pracovních cestách

31.3.2022, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obec (město) je povinna poskytovat členům zastupitelstva obce (města) náhradu výdajů, které jim vzniknou v souvislosti s výkonem jejich funkce (práce) při tuzemských pracovních cestách, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v části sedmé zákona č. 262/2006…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Obce | Komplet

Přílohy ke směrnici - finanční kontrola v dobrovolném svazku obcí

29.3.2022, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

(Poznámka: Pro zpracování byly využity vzory z Metodického pokynu č. 9 z 1. 1. 2020 Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí, které byly přiměřeně upraveny nebo…

Přístupné pro: Obce | Komplet

Finanční kontrola v dobrovolném svazku obcí

29.3.2022, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Směrnice nastavuje vnitřní kontrolní systém a výkon finanční kontroly (dále jen „směrnice”) podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále také „ZFK”), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 416/2004…

Přístupné pro: Obce | Komplet

Vnitřní platový předpis

28.3.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Komplet

Stravování zaměstnanců

28.3.2022, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Vnitřní směrnice o zabezpečení daňové kontroly

21.3.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní jednotka: ......................

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Komplet

Inventarizace pro NNO

5.3.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní jednotka: ……………………. Označení: ………………………………

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Komplet

Finanční kontrola v příspěvkové organizaci

4.3.2022, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Směrnice nastavuje vnitřní kontrolní systém a výkon finanční kontroly (dále jen „směrnice“) podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů, a…

Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Komplet

Vnitřní směrnice - Pravidla o hospodaření s FKSP

3.3.2022, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Komplet

Projekčně programová dokumentace

1.3.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Komplet

Finanční kontrola v obci/městě

23.2.2022, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Směrnice nastavuje vnitřní kontrolní systém a výkon finanční kontroly (dále jen „směrnice”) podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále také „zákon o finanční kontrole“ a „ZFK”), ve znění pozdějších…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Obce | Komplet

Přílohy směrnice - finanční kontrola v obci/městě

23.2.2022, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro zpracování byly využity vzory z Metodického pokynu č. 10 z 30. 9. 2020 Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí, které byly přiměřeně upraveny nebo…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Obce | Komplet

Checklist k ověření správného nastavení finanční kontroly a vnitřního kontrolního systému obce

23.2.2022, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

 Checklist pro starostu obce k ověření správného nastavení finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb. 

Přístupné pro: Obce | Komplet

Vnitřní předpis zaměstnavatele o práci v noci

18.2.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel …………………………………... (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO)

Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Vnitřní předpis zaměstnavatele o pravidlech při prohlubování kvalifikace

18.2.2022, Mgr. Veronika Plešková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ………………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO)

Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při svěření nástrojů, ochranných pracovních prostředků a předmětů zaměstnanců k výkonu práce a uzavírání dohod o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí

18.2.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel …………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO)

Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující poskytování přestávek v práci

18.2.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ……………………………………………….. (uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Vnitřní předpis upravující ochranu oznamovatelů (tzv. whistleblowing) u povinného subjektu

18.2.2022, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., CIPP/E, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na úrovni evropského práva byla přijata nová evropská úprava whistleblowingu ve formě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Evropská směrnice”). Členské státy…

Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující vyslání na pracovní cesty

18.2.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ………………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO)

Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Vnitřní předpis zaměstnavatele k zajišťování pracovnělékařských služeb

16.2.2022, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Finanční kontrola v příspěvkové organizaci se sloučenou pozicí správce rozpočtu a hlavní účetní

14.2.2022, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Směrnice nastavuje vnitřní kontrolní systém a výkon finanční kontroly (dále jen „směrnice”) podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále také „ZFK”), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 416/2004…

Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Komplet

Checklist k ověření správného nastavení vnitřního kontrolního systému PO

14.2.2022, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úkoly, které byly zřizovatelem příspěvkové organizace schváleny k realizaci v příslušném roce + provozní úkoly příspěvkové organizace.

Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Komplet

Přílohy ke směrnici - finanční kontrola v příspěvkové organizaci

14.2.2022, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

(Poznámka: Pro zpracování byly využity vzory z Metodického pokynu č. 12 z 21. 10. 2020 Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí, které byly přiměřeně upraveny, změněny nebo…

Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Komplet

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění provádění servisu, pravidelných prohlídek a zkoušek výtahů

8.2.2022, Bohumil Pivoňka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ............................(uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Vnitřní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Úvod

6.2.2022, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Vnitřní směrnice o poskytování motivačního příspěvku budoucím zaměstnancům

1.2.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní jednotka: ......................

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující překážku v práci z důvodu dočasného omezení odbytu nebo poptávky

31.1.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel …………………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO)

Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Mzdový řád pro menší firmy

31.1.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování náhrady při dočasné pracovní neschopnosti

31.1.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ………………………………. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO)

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Vnitřní směrnice o poskytování cestovních náhrad

31.1.2022, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ……………………………………………………. (uvést přesné označení, sídlo,…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Vnitřní předpis zaměstnavatele o průměrném výdělku

31.1.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ……………………………………. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO),

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Vnitřní mzdový předpis (mzdový řád)

31.1.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel …………………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO)

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Kolektivní smlouva

31.1.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování pracovních úlev při zvyšování kvalifikace

31.1.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ……………………………………. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO)

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet
Nahrávám...
Nahrávám...