dnes je 7.2.2023

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující zajištění odborné studentské praxe

4.3.2019, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Okruhy pro školení vedoucích zaměstnanců, včetně odkazů na předpisy

4.1.2022, Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Prevence úrazů

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Vnitřní předpis zaměstnavatele k organizování prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

4.1.2022, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Spolupráce zaměstnavatelů, zaměstnanců a odborových orgánů

27.1.2015, PhDr. Alena Juklíčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke stanovení pracovních postupů pro práci v živočišné výrobě

4.1.2022, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Péče o zdraví a bezpečnost dětí a žáků - základní desatero

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Vnitřní předpis upravující zajištění pracovních podmínek pro mladistvé

1.1.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Bezpečnostní předpisy pro uklízečku v mateřské škole

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Příklad osnovy vstupního školení BOZP

4.1.2022, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zácvik a přezkušování

29.8.2022, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Vnitřní předpisy ve školství z pohledu legislativy - shrnutí

24.1.2022, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

9.1.2022, František Cimbůrek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění provozu středotlakých parních a kapalinových kotlů

9.1.2022, František Cimbůrek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Směrnice školy o pravidlech spolupráce s odborovou organizací

27.1.2015, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Vnitřní předpis zaměstnavatele pro skladování a zajištění práce u zásobníků sypkých hmot

4.1.2022, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Příkladové okruhy pro vstupní školení

4.1.2022, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Provozní řád mateřské školy a režimová specifika vyplývající z dopadů Covid-19

1.4.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění provozu plynových zařízení - spotřebiče na plynná paliva

9.1.2022, František Cimbůrek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Provádění prověrek BOZP

27.1.2015, PhDr. Alena Juklíčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Dohoda o výkonu práce přesčas

1.1.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022
Přístupné pro: Komplet

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující poskytování přestávek v práci

18.2.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Vnitřní předpis zaměstnavatele pro sjednávání pracovních poměrů

1.1.2020, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Vnitřní předpis zaměstnavatele k poskytování ochranných nápojů

4.1.2022, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Směrnice k provozu školy a školského zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem k COVID-19

27.8.2020, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Provozní řád školy

1.1.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Kolektivní smlouva

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Kolektivní smlouva

31.1.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Příspěvkové organizace | Obce | Komplet

Kalendář ředitele základní školy pro školní rok 2022/23

20.1.2023, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022
Přístupné pro: Komplet

Kalendář ředitele střední školy pro školní rok 2022/23

20.1.2023, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022
Přístupné pro: Komplet

Vnitřní mzdový předpis

1.12.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Kalendář ředitele mateřské školy pro školní rok 2022/23

1.9.2022, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet
Nahrávám...
Nahrávám...