dnes je 7.2.2023

Input:

Pokyn pro zavedení manažerského účetnictví

1.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.3
Pokyn pro zavedení manažerského účetnictví

Jaroslava Svobodová

Pokyn pro zavedení manažerského účetnictví

Název účetní jednotky:

Označení: ....................................

Číslo: ..........................................

Zpracoval: ....................................

Kontroloval: ..................................

Platnost: .......................................

Datum vydání: ...............................

Závaznost: ....................................

Vydává: ........................................

Nahrazuje: ....................................

Doplňuje: ......................................

Počet stran: ..................................

Přílohy: .........................................

Úvod

Manažerské účetnictví – účetnictví pro vnitřní potřebu je zavedeno jako účelový nástroj pro potřeby řízení rizik. Z toho důvodu se v organizaci zavede manažerský systém, na jehož výstavbě se budou podílet všichni vedoucí pracovníci ve spolupráci s účetními pracovníky. Prvořadé je skutečné propojení manažerského a účetního pohledu.

I.

Cíl MÚ v organizaci

Cílem manažerského účetnictví je poskytování informací o:

 • výkonech jednotlivých útvarů účetní jednotky. Pro kvalifikované řízení je třeba znát výdaje/náklady resp. příjmy/ výnosy jednotlivých útvarů;

 • reálném ocenění majetku, pohledávek, a závazků organizace.

Výstavba systému bude probíhat v několika fázích v průběhu období běžného roku se čtvrtletní kontrolou a posouzením daného stavu.

II.

Stanovení úkolů

2.1 Vedoucí pracovníci odborů a oddělení jsou povinni definovat informace, které potřebují k řízení rizik (Risk management).

K tomu účelu jsou vedoucí pracovníci (manažeři) povinni:

 • analyzovat informační potřeby,

 • definovat potřebná data,

 • míru jejich agregace,

 • frekvenci zpracování,

 • formu sestav,

 • formu prezentace.

Termín plnění: únor běžného roku.

2.2 Vedoucí IT zajistí vhodný výběr pro počítačovou podporu v závislosti na:

 • počtu útvarů, pro které se sledují výdaje/náklady resp. příjmy/ výnosy,

 • členitost prvotních nákladů,

 • počtu a složitosti výkonů.

Termín plnění: květen běžného roku.

III.

Tvorba účtového rozvrhu

Za účelem zavedení manažerského účetního systému jsou vedoucí pracovníci manažeři povinni spolupracovat s hlavním účetním organizace za

Nahrávám...
Nahrávám...