Input:

Použití silničního motorového vozidla k pracovní cestě

18.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.18
Použití silničního motorového vozidla k pracovní cestě

Ing. Anna Matoušková

Dohoda o použití silničního motorového vozidla k pracovní cestě

ve smyslu § 157 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená mezi obcí (městem) ..................................................., zastoupenou (zastoupeným) starostou: ..............................................................................,

a ............................................................................, členem zastupitelstva obce (města),

který použije k pracovní cestě silniční motorové vozidlo dne:

....................................................

z: .............................. do: ........................... typ vozidla: ............................

SPZ: ...................... č. OTP: .................... č. hav. pojistky: .......................

Zdůvodnění použití silničního motorového vozidla, s výjimkou vozidla poskytnutého obcí (městem), při pracovní cestě: