Input:

Příloha č. 1 - Rozdělení poskytovaných plnění v ekonomické činnosti

1.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.10.1
Příloha č. 1 – Rozdělení poskytovaných plnění v ekonomické činnosti

Ing. Lydie Musilová

Příloha č. 1 – Rozdělení poskytovaných plnění v ekonomické činnosti

Příloha č. 1

Rozdělení poskytovaných plnění v ekonomické činnosti ve vazbě na analytické členění tř. 6

 

Účet  Text  Analytika  Sazba DPH  Řádek DAP DPH  Nárok na odpočet  
601  Výnosy z prodeje vlastních výrobků podléhající základní sazbě DPH  xx01  21  1  ANO  
601  Výnosy z prodeje vlastních výrobků podléhající první a druhé snížené sazbě DPH  xx02  10/15  2  ANO  
602  Výnosy z prodeje služeb podléhající základní sazbě DPH  xx01  21  1  ANO  
602  Výnosy z prodeje služeb podléhající snížené sazbě DPH  xx02  15  2  ANO  
602  Výnosy z prodeje služeb – mimo předmět daně  xx00  x  x  X  
603  Výnosy z pronájmu podléhající základní sazbě DPH  xx01  21  1  ANO  
603  Výnosy z pronájmů osvobozené od daně bez nároku na odpočet DPH  xx50  0  50  NE  
604  Výnosy z prodaného zboží podléhající základní sazbě DPH  xx01  21  1  ANO  
604  Výnosy z prodaného zboží podléhající první a druhé snížené sazbě DPH  xx02  10/15  2  ANO  
644  Výnosy z prodeje materiálu podléhající základní sazbě DPH  xx01  21  1  ANO  
644  Výnosy z prodeje materiálu v režimu osvobození,  Xx50  0  50  NE  
644  Výnosy z prodeje zboží v režimu přenesení daně (odpad)  Xx25  x  x  ANO