dnes je 7.2.2023

Input:

Příloha č.1 - Skartační rejstřík

1.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.18.5.3
Příloha č.1 - Skartační rejstřík

JUDr. Vladimír Treybal

 

Skartační rejstřík

 

 

Příloha č. 1 ke skartačnímu řádu

 

V rejstříku uvést v abecedním pořadí hlavní typy písemností vznikajících z činnosti nebo v souvislosti s činností zaměstnavatele, v jejich rámci uvést bližší členění písemností a přiřadit k nim skartační znaky a lhůty; u skartačních lhůt je přitom nezbytné respektovat jejich délku stanovenou pro určité případy v právních předpisech - viz např. § 31 a 32 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a úpravu v dalších právních předpisech týkající se uchovávání (archivace) určitých písemností.

 

Příklad úpravy typů písemností se skartačním znakem a lhůtou:

 

Audit

 

 


- spis o auditu (jehož součástí je smlouva o provedení auditu, plán a program auditu, zpráva o auditu, účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka, výroční zpráva nebo konsolidovaná výroční zpráva a další doklady o průběhu auditu

A 10
(ode dne splnění smlouvy

 

 

Autoprovoz

 

- nákup vozidel

S 5

- evidence vozidel

S 5

- údržba, náhradní součástky, pohonné hmoty apod.

S 3

- evidence jízd, příkazy k jízdám

S 5

 

 

 

Mzdy a platy

 

- mzdové listy (účetní doklady je nahrazující)

A 30

- písemnosti s údaji potřebnými pro účely důchodového pojištění (zabezpečení)a nemocenského pojištění

A 30

- výplatní listiny (pokud nenahrazují mzdové listy)

S 5

- podklady pro výpočet mezd a platů

S 5

- doklady mzdové a platové

S 5

- doklady o výplatě mezd, platů a jejich složek

S 3

- koncepce vývoje a plány rozvoje mezd
za období roční a delší
ostatní


A 10
S 5

- mzdové rozbory, zprávy apod. (mzdová situace u zaměstnavatele)

A 5

- mzdové prostředky (evidence, změny, čerpání)
za období roční a delší
ostatní


A 5
S 5

- vývoj mezd
rozbory a analýzy roční a delší
ostatní


A 10
S 5

- refundace mezd

S 5

 

Účetnictví

 

- účetní závěrka

A 10

- výroční zpráva

A 10

Nahrávám...
Nahrávám...