Input:

Stanovení výše úplaty za vzdělávání v základní umělecké škole

27.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.5.1
Stanovení výše úplaty za vzdělávání v základní umělecké škole

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Stanovení výše úplaty za vzdělávání v základní umělecké škole (Úplný název školy dle zřizovací listiny) pro školní rok XXXX/XX

Vnitřní směrnice ředitele školy

vydaná v souladu s § 123 odst. 2 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání.

Výše úplaty za vzdělávání pro školní rok XXXX/XX

Obor Studium Výše úplaty za školní rok 
Hudební obor Přípravné studium  X.XXX Kč  
Základní studium I. stupně  X.XXX Kč  
Základní studium II. stupně  X.XXX Kč  
Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin  X.XXX Kč  
Taneční obor Přípravné studium  X.XXX Kč  
Základní studium I. stupně  X.XXX Kč  
Základní studium II. stupně  X.XXX Kč  
Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin  X.XXX Kč  
Výtvarný obor Přípravné studium  X.XXX Kč  
Základní studium I. stupně  X.XXX Kč  
Základní studium II. stupně  X.XXX Kč  
Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin  X.XXX Kč  
Literárně- dramatický obor Přípravné studium  X.XXX Kč  
Základní studium I. stupně  X.XXX Kč  
Základní studium II. stupně  X.XXX Kč  
Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin  X.XXX Kč  
Žáci uvedení v § 8 odst. 2 písm. b) vyhl. č. 71/2005 Sb. X.XXX Kč  

Způsob platby úplaty za vzdělávání

Úplatu za vzdělávání lze hradit:

  • hotově v kanceláři školy,

  • složenkou,

  • převodem na bankovní účet školy: číslo účtu. Platební údaje k platbám úplaty za vzdělávání jsou k dispozici v kanceláři školy a u třídního učitele.

Termíny plateb

Úplata za vzdělání se hradí ročně, pololetně, čtvrtletně, měsíčně. Úplata za vzdělávání je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období (nebo vypsat data).

Potvrzení o platbě

Potvrzení o platbě předloží zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák nejpozději do datum třídnímu učiteli.

Další ujednání

Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 71/2005 Sb. nebo podle §