dnes je 18.6.2024

Vzory směrnic pro příspěvkové organizace a obce

Nejpoužívanější vnitřní předpisy pro příspěvkové organizace a obce on-line obsahují:

 • vnitřní účetní předpisy pro obce a příspěvkové organizace 

  (oběh účetních dokladů, harmonogram účetní závěrky, pokladní služba, opravné položky k pohledávkám, zásady pro tvorbu a čerpání rezerv, vedení knih operativní evidence a další účetní směrnice)
 • vnitřní platové, mzdové a pracovněprávní předpisy 

  (předpis o postupu při porušení povinnosti zaměstnancem, předpis o poskytování cestovních náhrad, vnitřní mzdový předpis, předpis o poskytování dovolené a další)
 • vnitřní bezpečnostní předpisy

  (požární ochrana, předpis k poskytování OOPP, kontroly a revize elektrických zařízení, první pomoc atd.)
 • směrnice a organizační předpisy pro školy

  (směrnice pro organizaci studia – přijímací řízení, hodnocení žáků, vlastní hodnocení školy; provozní předpisy pro školy – provozní řády, plán práce školy; směrnice z oblasti hospodaření školy – směrnice pro hospodaření s majetkem, směrnice pro provedení inventarizace; bezpečnostní předpisy a normy ve škole; směrnice pro základní umělecké školy)
 • související právní předpisy 

  (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; občanský zákoník, vyhláška č. 410/2009 Sb., školský zákon a řada dalších zákonů, vyhlášek a nařízení vlády)

Výhody on-line produktu:

 • Vzory dokumentů snadno přizpůsobíte a můžete tisknout či uložit.
 • Daňový kalendář s upozorněním na právě aktuální daňové povinnosti.
 • Zobrazení konkrétního paragrafu přímo ve směrnici.
 • Komentář k jednotlivým předpisům.
 • Možnost psaní poznámek či přidání dokumentu do složky Moje oblíbené.
 • Rychlé vyhledávání.
 • Související legislativa.
 • Přístup do on-line knihy kdykoliv a kdekoliv.

Určeno pro: vedoucí, manažery, účetní a další ekonomické pracovníky v obcích a příspěvkových organizacích, ředitele škol a ostatní řídící pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.

Přejít na objednávku

Modul pro příspěvkové organizace

 • účetní předpisy pro příspěvkové organizace
 • pracovněprávní předpisy
 • bezpečnost práce

Objednat modul pro příspěvkové organizace

Modul pro příspěvkové organizace se směrnicemi pro školy 

 • účetní předpisy pro příspěvkové organizace
 • pracovněprávní předpisy
 • bezpečnost práce
 • směrnice a organizační předpisy pro školy

Objednat modul pro školy

Modul pro obce

 • účetní předpisy pro obce
 • pracovněprávní předpisy
 • bezpečnost práce

Objednat modul pro obce

Kompletní modul

 • účetní předpisy pro příspěvkové organizace
 • účetní předpisy pro obce
 • pracovněprávní předpisy
 • bezpečnost práce

Objednat kompletní modul

 
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
17.6.2024 - úhrada čtvrtletní zálohy na daň z příjmů FO

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 17.6.2024
 1 EUR24,7 CZK (-0,03)
 1 USD23,06 CZK (-0,09)
 1 GBP29,2 CZK (-0,18)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY14,61 CZK (-0,14)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba5,25 % platnost od 3.5.2024
Diskontní sazba4,25 % platnost od 3.5.2024
Lombardní sazba6,25 % platnost od 3.5.2024
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2024
Stravné v ČR  140 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 5,60 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  38,20 Kč/l
Náhrada za PHM - Motorová nafta 38,70 Kč/l 
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Zákon Aktuální verze Budoucí verze
Zákon 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek 1.1.2024 -
Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví 1.1.2024 -
Zákon 128/2000 Sb. o obcích 1.1.2024 1.1.2026
Vyhláška 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví 1.1.2023 -
Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů 1.1.2024 1.1.2025
Zákon 235/2004 Sb. o DPH 1.1.2024 -
Daňový řád 280/2009 Sb. 1.1.2024 -
Zákon 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí 1.1.2024 1.1.2025
Zákon 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1.1.2024 -
Vyhláška 504/2002 Sb. o účetnictví 1.1.2024 -
Vyhláška 325/2015 Sb. o účetnictví 1.1.2016 -
Nahrávám...
Nahrávám...