dnes je 4.10.2023

Vzory směrnic pro příspěvkové organizace a obce

Nejpoužívanější vnitřní předpisy pro příspěvkové organizace a obce on-line obsahují:

 • vnitřní účetní předpisy pro obce a příspěvkové organizace 

  (oběh účetních dokladů, harmonogram účetní závěrky, pokladní služba, opravné položky k pohledávkám, zásady pro tvorbu a čerpání rezerv, vedení knih operativní evidence a další účetní směrnice)
 • vnitřní platové, mzdové a pracovněprávní předpisy 

  (předpis o postupu při porušení povinnosti zaměstnancem, předpis o poskytování cestovních náhrad, vnitřní mzdový předpis, předpis o poskytování dovolené a další)
 • vnitřní bezpečnostní předpisy

  (požární ochrana, předpis k poskytování OOPP, kontroly a revize elektrických zařízení, první pomoc atd.)
 • směrnice a organizační předpisy pro školy

  (směrnice pro organizaci studia – přijímací řízení, hodnocení žáků, vlastní hodnocení školy; provozní předpisy pro školy – provozní řády, plán práce školy; směrnice z oblasti hospodaření školy – směrnice pro hospodaření s majetkem, směrnice pro provedení inventarizace; bezpečnostní předpisy a normy ve škole; směrnice pro základní umělecké školy)
 • související právní předpisy 

  (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; občanský zákoník, vyhláška č. 410/2009 Sb., školský zákon a řada dalších zákonů, vyhlášek a nařízení vlády)

Výhody on-line produktu:

 • Vzory dokumentů snadno přizpůsobíte a můžete tisknout či uložit.
 • Daňový kalendář s upozorněním na právě aktuální daňové povinnosti.
 • Zobrazení konkrétního paragrafu přímo ve směrnici.
 • Komentář k jednotlivým předpisům.
 • Možnost psaní poznámek či přidání dokumentu do složky Moje oblíbené.
 • Rychlé vyhledávání.
 • Související legislativa.
 • Přístup do on-line knihy kdykoliv a kdekoliv.

Určeno pro: vedoucí, manažery, účetní a další ekonomické pracovníky v obcích a příspěvkových organizacích, ředitele škol a ostatní řídící pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.

Přejít na objednávku

Modul pro příspěvkové organizace

 • účetní předpisy pro příspěvkové organizace
 • pracovněprávní předpisy
 • bezpečnost práce

Objednat modul pro příspěvkové organizace

Modul pro příspěvkové organizace se směrnicemi pro školy 

 • účetní předpisy pro příspěvkové organizace
 • pracovněprávní předpisy
 • bezpečnost práce
 • směrnice a organizační předpisy pro školy

Objednat modul pro školy

Modul pro obce

 • účetní předpisy pro obce
 • pracovněprávní předpisy
 • bezpečnost práce

Objednat modul pro obce

Kompletní modul

 • účetní předpisy pro příspěvkové organizace
 • účetní předpisy pro obce
 • pracovněprávní předpisy
 • bezpečnost práce

Objednat kompletní modul

 
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
6.10.2023 - odvedení zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za září
Kurzy měn 3.10.2023
 1 EUR24,5 CZK (+0,04)
 1 USD23,38 CZK (+0,16)
 1 GBP28,24 CZK (+0,01)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY15,6 CZK (+0,09)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba7 % platnost od 23.6.2022
Diskontní sazba6 % platnost od 23.6.2022
Lombardní sazba8 % platnost od 23.6.2022
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2023
Stravné v ČR  129 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 5,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  41,20 Kč/l
Náhrada za PHM - Motorová nafta 34,40 Kč/l od 1. 7. 2023
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ
Nahrávám...
Nahrávám...